Cum beneficiez de decontare CAS ?

      Produsele Centrului de Ortopedie si Recuperare Hypocrate pot fi obținute GRATUIT sau COMPENSATE PARȚIAL, prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate în raza căreia aveți domiciliu, pe baza deciziei aprobate și eliberate de această instituție.

Acte necesare pentru obţinerea deciziei Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate:

  • Cerere tip;
  • Document justificativ care să ateste calitatea de asigurat (talon de pensie, adeverinţă de salariat, cupon de încasare al ajutorului de şomaj etc.);
  • Copie: carte de identitate / buletin de identitate;
  • Prescripţia medicală în două exemplare de la medicul specialist (cu menţionarea Casei de Asigurări de Sănătate cu care medicul se află în relaţie contractuală şi numărul contractului);
  • Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unor boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;
  • Copiii în vârstă de până la 14 ani: copie certificat de naştere, adeverinţă de şcolarizare (dacă este cazul).

Apasa pe butonul de mai jos pentru a vedea lisa preturilor decontate de CAS pentru dispozitive medicale, valabila incepand cu 01.07.2018.

Lista preturilor decontate de CAS pentru Dispozitive medicale.